24.11.2017r. Przegląd Zespołów Artystycznych Domów Pomocy Społecznej.

Nasz zespół Uśmiech w tym roku przedstawił montaż słowno- muzyczny pt. „Barwy Pór Roku”, wystawione zostały również prace mieszkańców wykonane w ramach terapii zajęciowej.