25.07.2018r. Radio Biwak- Polskie Radio Rzeszów.

W tym dniu gościliśmy w naszym Domu Radio Biwak, odwiedził nas również Podkarpacki Wojewódzki konserwator zabytków p. Beata Kot, a o historii tego miejsca opowiadała p. Zofia Bieńkowska z Muzeum w Jarosławiu kamienicy Orsettich oraz przewodnik turystyczny p. Zdzisława Bachanek. Na spotkanie to przybyła także Sołtys wsi p. Halina Prycz, ksiądz Kapelan Daniel Odór, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej p. Franciszek Kubrak i panie z Koła Gospodyń Wiejskich.Wszystkich uczestników serdecznie powitała Dyrektor Domu p. Marzena Wawrzaszek.

W tym dniu odbyły się również konkurencje sportowe wśród naszych mieszkańców

-ognisko- pieczenie kiełbasy

– wspólny śpiew oraz słuchanie muzyki.