27.06.2019r. Ognisko.

W tym dniu odbyło się ognisko połączone z pieczeniem kiełbasy i wspólnym śpiewie.