30.06.2015 r. Pożegnanie Pani Bogusi – długoletniego pracownika w związku z przejściem na emeryturę

Dodaj komentarz