przetargi

ROK 2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg na Dostawy środków żywności do Domu Pomocy Społecznej w Wysocku od 01.07.2020 do 31.12.2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020

Dostawy środków żywności do Domu Pomocy Społecznej w Wysocku od 01.01.2020r – 30.06.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu 01.01.2020-30.06.2020

SIWZ 01.01.2020- 30.06.2020

Załącznik nr 1 do SIWZ 01.01.2020.-30.06.2020

Załącznik nr 2 część 1 warzywa owoce i jaja

Załącznik nr 2 część 2 wędliny i mięsa

Załącznik nr 2 część 3 nabiał

Załacznik nr 2 część 4 mrożonki i konserwy rybne

Załącznik nr 2 część 5 pieczywo

Załacznik nr 2 część 6 pozostałe różne artykuły spożywcze. sypkie i dżemy

Załacznik nr 3 oświadczenie

Załacznik nr 4 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 umowa projekt

Oświadczenie o przynależności lub braku przynal.do grupy kapitałowej

Klauzula informacyjna

protokół odbioru towaru

Informacja z otwarcia przetargu na dostawy żywności.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ROK 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

Dostawy środków żywności do Domu Pomocy Społecznej w Wysocku od 01.07.2019r – 31.12.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu 01.07.2019-31.12.2019r

SIWZ

Załącznik nr1

Załącznik nr2 cz-1

Załącznik nr2 cz-2

załącznik nr2 cz-3

załacznik nr2 cz-4

załącznik nr2 cz-5

załącznik nr2 cz-6

załącznik nr3

załącznik nr4

załącznik nr5

załącznik nr6

klauzula informacyjna – RODO

Odpowiedź na zapytanie

Informacja dotycząca przetargu na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych

ROK 2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja dotycząca przetargu na dostawy środków żywności

Dostawy środków żywności do Domu Pomocy Społecznej w Wysocku od 01.01.2019r – 30.06.2019r.

Ogłoszenie nr 649621.doc na I półrocze 2019 roku

SIWZ I półrocze 2019 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 część 1

Załącznik nr 2 część 2

Załącznik nr 2 częśc 3

Załącznik nr 2 częśc 4

Załącznik nr 2 częśc 5

Załącznik nr 2 część 6

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Klauzula informacyjna

Przetarg na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Wysocku w terminie od 01.07.2018r. do 31.12.2018r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dotycząca przetargu (art.86 ust.5 ustawy PZP)

SIWZ wraz z załącznikami II półrocze 2018r.

Ogłoszenie o przetargu

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018r.

ROK 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dotycząca przetargu na dostawy artykułów spożywczych

Przetarg na dostawę artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Wysocku 01.01.2018 – 30.06.2018

Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej W Wysocku od 01.07.2017r do 31.12.2017r.

Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Wysocku od 01.01.2017 do 30.06.2017

ROK 2016:

Dostawa węgla kamiennego do Domu Pomocy Społecznej w Wysocku 2016 r

Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Wysocku od 01.10.2016 do 31.12.2016

Dostawa węgla kamiennego do Domu Pomocy Społecznej w Wysocku w 2016 r. – zakończona

Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Wysocku od 01.04.2016 do 30.09.2016 – zakończona

Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Wysocku w I kwartale 2016 r. – zakończona

ROK 2015:

Dostawa węgla kamiennego do Domu Pomocy Społecznej w Wysocku 2015 r. – zakończona

Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Wysocku w II półroczu 2015 r. – zakończona

Dostawa opału do Domu Pomocy Społecznej w Wysocku w I półroczu 2015 r. – zakończona

Dostawa wędlin i mięsa do Domu Pomocy Społecznej w Wysocku zakończona

Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Wysocku w I półroczu 2015r zakończona

 ROK 2014:

Dostawa węgla kamiennego- zakończona

Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Wysocku w IV kwartale 2014r. zakończona

Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Wysocku w III kwartale 2014r. zakończona

Dostawa opału do Domu Pomocy Społecznej w Wysocku w I półroczu 2014r. – zakończona

Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Wysocku w I półroczu 2014r. zakończona